Accreditatie

Partijen die na- en bijscholingsactiviteiten aanbieden kunnen accreditatie aanvragen bij de VVGN. De Accreditatiecommissie beoordeelt deze aanvragen. Deze commissie beoordeelt ook de aanvragen van leden voor buitenlandse scholing en kent accreditatiepunten toe.

Accreditatiecommissie

 

De Accreditatiecommissie van de VVGN volgt de regelgeving van het landelijk Accreditatie Overleg van erkende specialismen:  Algemene voorwaarden bij aanvraag tot accreditatie van nascholing en het Beoordelingskader accreditatie bij- en nascholingsbijeenkomsten, maar hanteert ook eigen algemene regels voor accreditatie van bij- en nascholingsbijeenkomsten, vastgelegd in de Algemene Accreditatievoorwaarden VVGN.

Nieuwe fysieke nascholing

Een Webinar wordt gewoon als fysieke nascholing door beoordeeld door de VVGN en hoeft niet via ABFE te worden ingediend. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan deelnemers moeten voldoen. Als de aanvraag al is geaccrediteerd voor een fysieke bijeenkomst, maar nu wordt omgezet naar een online Webinar kan de accreditatietoekenning via dezelfde aanvraag worden gehandhaafd als wordt voldaan aan deze voorwaarden.

Indien er een on demand e-learning wordt georganiseerd dan moet wél eerst accreditatie worden aangevraagd bij de ABFE.

Geschillencommissie

Deze commissie is door het bestuur van de VVGN in het leven geroepen om leden de gelegenheid te geven in beroep te gaan bij geschillen. Deze worden behandeld door een onafhankelijke commissie. De Geschillencommissie behandelt geschillen in het kader van het Kwaliteitsevaluatietraject en beroepen tegen beslissingen van de Accreditatiecommissie. Ondanks het feit dat de procedures van de twee reglementen verschillend van aard zijn, is besloten om ze vanwege praktische overwegingen in één commissie onder te brengen.

Procedure VVGN Geschillencommissie