Opleiding tot verslavingsarts

De Nijmeegse Opleiding tot Verslavingsarts (NOVA) is een tweejarige opleiding, die wordt verzorgd binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Aios-verslavingsgeneeskunde zijn in dienst van de SBOH, werkgever en financier van de opleiding.

Verslavingsgeneeskunde is een relatief jonge tak van sport in de medische wetenschap. De verslavingsarts KNMG heeft verschillende competenties nodig om de complexe problematiek op medisch, psychologisch en sociaal gebied te kunnen behandelen. Samenvattend omvat de verslavingsgeneeskunde de sociaal-medische diagnostiek, behandeling en preventie van verslavingsziekten en aandoeningen die samenhangen met het gebruik van psychoactieve middelen. De opleiding tot verslavingsarts is erkend door de landelijke artsenfederatie KNMG.

Nijmeegse Opleiding tot Verslavingsarts

Opleidingsprogramma

De NOVA is een duale, competentiegerichte opleiding bouwt voort op de geneeskundeopleiding en duurt twee jaar. Je volgt één dag cursorisch onderwijs en vier dagen praktijkonderwijs. In de praktijk verricht je werkzaamheden op het gebied van screening, diagnostiek en behandeling bij complexe problematiek. In het eerste leerjaar wordt een stevige basis gelegd, het tweede leerjaar staat in het teken van verdieping. De opleiding wordt afgesloten met een masterproef, waarbij zowel de wetenschappelijke kennis als gespreksvaardigheden worden getoetst. Hoofdopleider is drs. Mary Janssen van Raay.

Voor het opleidingsplan verslavingsgeneeskunde klik hier.

Erkende instellingen

De volgende instellingen zijn door de RGS erkend om het praktijkonderwijs te verzorgen voor de opleiding:

Contact NOVA

Wil je graag in contact komen met een van de opleiders uit bovengenoemde instellingen, neem dan contact op met de opleidingscoördinator ir. Esther Deupmann.

Dagje meelopen

Wil je je eerst eens oriënteren op het werk in de verslavingszorg, door een dagje mee te lopen met een verslavingsarts? Ga dan naar het Meeloopformulier.

Meeloopformulier