Professionaliteit bestuur

Het bestuur van de VVGN staat voor een professionele vereniging. Naar buiten toe, maar ook tussen de leden, commissie- en bestuursleden valt of staat ons verenigingswerk bij de manier waarop wij zaken aanpakken.

De VVGN werkt in commissies, bestaande uit bestuursleden, geïnteresseerde leden, aios en anderen. De vereniging wordt ondersteund door een bureau bestaande uit een secretariaat en een beleidsmedewerker. Ook wordt de VVGN vertegenwoordigd in allerlei overlegstructuren in binnen- en buitenland, daar waar expertise over verslaving, verslavingszorg of verslavingsgeneeskunde gewenst is. Om dit alles in banen te leiden heeft het bestuur haar interne werkwijze vastgelegd in een aantal protocollen. Zo weten we wat we aan elkaar hebben, waar we elkaar als organisatie op kunnen aanspreken en welke kant we op willen met elkaar.