Specialisme

De positie van de verslavingsarts KNMG in de verslavingszorg, de ggz en de gezondheidszorg in het algemeen is niet wat die moet zijn om optimaal zorg te kunnen bieden aan mensen met een verslavingsprobleem. Dat is ook niet zo gek: de verslavingsgeneeskunde is een jong vakgebied in een omgeving waarin oude patronen zijn vastgelegd in statuten waarbij pas sinds enkele jaren ook onze beroepsgroep actief wordt betrokken.

De commissie specialisme houdt zich bezig met de positionering van onze beroepsgroep. De opname in het profielartsenregister van de KNMG was bedoeld als tijdelijke oplossing voor ons nieuwe vakgebied, op weg naar een erkenning als specialist. Inhoudelijk is de verslavingsarts KNMG dat natuurlijk ook – specialist op het gebied van verslaving – echter in de praktijk bemoeilijken die oude patronen het werk van de verslavingsarts.