Privacy Policy

Disclaimer

Vereniging voor VerslavingsGeneeskunde Nederland (VVGN)

De webpagina is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Hoewel de inhoud op deze webpagina zo accuraat en actueel mogelijk is, kunnen er op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend. De VVGN spant zich ervoor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen.

Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De VVGN is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de eventuele onvolledigheid en/of onjuistheid van de inhoud van de webpagina c.q. schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De VVGN is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

De VVGN mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De VVGN is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging van de webpagina.

Privacy Policy

In een Privacy Policy beschrijft de VVGN welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden zij deze verwerkt, hoe zij met deze persoonsgegevens omgaat en welke rechten degenen wiens gegevens verzameld worden in dat kader hebben.
Klik hier om de VVGN Privacy Policy te downloaden.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze webpagina komen toe aan de VVGN, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan de inhoud op deze webpagina, ongeacht de verschijningsvorm, te wijzigen, reproduceren, transporteren, te distribueren en/of te exploiteren, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de VVGN.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina en/of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten en/of regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de ruimste zin van het woord opleveren. U bent geheel verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Deze webpagina is vrij van reclame of andere advertenties.

Nieuwsbrief

Via onze website kun u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Ongeveer elke maand ontvangt u dan onze nieuwsbrief met tips, nieuws en informatie. Hiervoor vragen we uw e-mailadres en vooraf toestemming om u aan de lijst van abonnees toe te voegen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Contactformulier

Met het contactformulier op onze website kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hierbij vragen we ook uw naam en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen. Het contactformulier wordt afgeleverd op onze e-mailadressen (Office365 mailboxen). We bewaren deze gegevens totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Social Media

De VVGN maakt gebruik van de volgende social media producten, die hun eigen privacy statement hebben:

Veiligheid

Er vindt regelmatig een controle plaats naar (computer-)virussen op de webpagina. Dit is echter geen garantie dat uw computer(-apparatuur) virusvrij is. De VVGN is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade door virussen.

Ook kan deze webpagina links bevatten naar niet-VVGN websites. De VVGN is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites. Dit geldt ook voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een website die door middel van een hyperlink aan deze webpagina is verbonden.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de webpagina: iedere webpagina waarin de VVGN een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren), alles in de ruimste zin van het woord;
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die de webpagina gebruikt; de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten, alles in de ruimste zin van het woord;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gevolgschade, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Deze disclaimer is van toepassing op de webpagina en wordt beheerst door het Nederlands recht. Indien een onderdeel van de disclaimer, om welke reden dan ook, buiten toepassing moet blijven, blijven de overige onderdelen onverkort van toepassing. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Tel. +31(0)85-8640026  info@vvgn.nl

©2019 Vereniging voor VerslavingsGeneeskunde Nederland | KVK-number: 40534861 | VVGN Privacy Policy | Design & code: Eagerly