Landelijk Kwaliteitsstatuut ggz

Het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ beschrijft de kwaliteitsnormen waaraan een zorgaanbieder moet voldoen om de zorg voor de individuele cliënt in de curatieve GGZ te organiseren. De nadruk ligt daarbij op de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de indicerend en coördinerend regiebehandelaar en van andere zorgverleners in de verschillende onderdelen van het zorgproces. Ook formuleert het Landelijk Kwaliteitsstatuut (LKS) kwaliteitseisen op het gebied van leren en verbeteren.

Het LKS biedt ruimte aan instellingen om verslavingsartsen KNMG in te zetten als indicerend of coördinerend regiebehandelaar. Instellingen moeten zelf een kwaliteitsstatuut samenstellen, waarin de rollen zijn vastgelegd. De VVGN denkt graag mee met leden die in hun instelling tegen problemen aanlopen bij het tot stand brengen of uitvoeren van het lokale kwaliteitsstatuut.

Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ