Lidmaatschap

Geef je nu op als lid van de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland, de wetenschappelijke en beroepsvereniging van en voor Verslavingsartsen KNMG. Ontmoet collega’s uit het hele land, neem deel aan symposia, spreek je uit over zaken die onze beroepsgroep aangaan en doe actief mee in die mate die bij jou past.

Waarom nog meer?

 • Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de verslavingsgeneeskunde: vakinhoudelijk, beleidsmatig en op het gebied van beroepsbelangen
 • Controleer en verbeter de kwaliteit van het vakgebied
 • Behartig de belangen van de sector
 • Ontvang de VVGN nieuwsbrief, over alles wat er binnen en buiten de vereniging speelt
 • Zorg voor een kwalitatief goede opleiding en nascholing
 • Neem tegen ledentarief deel aan de VVGN congressen én buitenlandse congressen zoals ISAM en EUPHA
 • Ontvang korting op het Journal of Addiciton Medicine (van de American Society of Addiction Medicine)
 • Verbreed je netwerk

Wie kan lid worden

Verslavingsartsen KNMG, aios-verslavingsgeneeskunde, anios werkzaam in de verslavingszorg en andere geïnteresseerden kunnen lid worden van de VVGN. Via onderstaand formulier kun je een verzoek indienen om lid te worden van de VVGN. De vereniging kent:

 • Gewone leden: Verslavingsartsen KNMG
 • Aspirant leden: aios-verslavingsgeneeskunde
 • Buitengewone leden: artsen, werkzaam in de verslavingszorg, met belangstelling voor de doelstelling en de activiteiten van de vereniging.
 • Ereleden: de Algemene Ledenvergadering kan een lid als Erelid benoemen, vanwege dienst buitengewone verdiensten voor de vereniging.
 • Vrienden van de vereniging: zij die niet als arts in de verslavingszorg werkzaam zijn of anderszins belangstelling hebben voor de vereniging

Lid worden

Gecombineerd lidmaatschap VVGN-LAD

De VVGN en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) zijn per 1 januari 2022 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Dit betekent dat VVGN leden (gewone en aspirant leden) in dienstverband vanaf 1 januari óók lid worden van de LAD en van alle LAD-dienstverlening gebruik kunnen maken. De LAD gaat zich daarnaast samen met ons inzetten voor het versterken van de positie van verslavingsartsen.

De LAD is met ruim 33.000 leden de grootste werknemersorganisatie voor (aankomende) artsen in dienstverband en zit aan tafel bij alle relevante zorg-cao’s, waaronder de Cao GGZ. De afgelopen jaren heeft de LAD veel geïnvesteerd in de positionering van artsen en daar is voor verslavingsartsen ook nog het nodige te winnen. Om die reden zijn we vorig jaar in gesprek gegaan met de LAD en dat heeft geleid tot een ‘gecombineerd lidmaatschap’, waarmee de extra ALV van 5 maart 2019 heeft ingestemd. Een van de voornaamste redenen is dat de LAD nadrukkelijk kan meewerken aan de positieverbetering van de verslavingsarts KNMG binnen de zorgorganisaties, daarnaast zijn er natuurlijk de ondergenoemde voordelen. Klik hier voor alle voordelen LAD lidmaatschap.

Het gecombineerd lidmaatschap geldt voor:

 1. Aios-verslavingsgeneeskunde (artsen in opleiding tot verslavingsarts)
 2. Geregistreerde en praktiserende verslavingsartsen KNMG in dienstverband
 • De LAD kan de belangen van verslavingsartsen aan de tafel voor de Cao GGZ beter behartigen als ze alle verslavingsartsen (in opleiding) vertegenwoordigt.
 • Kosteloos tot 20 uur per jaar individuele rechtshulp krijgen van de LAD, bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict of bij problemen tijdens een reïntegratieproces. De juridische dienstverlening van de LAD wordt gemiddeld met een 8,4 gewaardeerd.
 • De LAD biedt individuele ondersteuning bij medezeggenschap en het opzetten van een medische staf/vereniging van artsen binnen ggz-instellingen. Omdat verslavingsartsen vaak in de minderheid zijn in een ggz-instelling, kan deze ondersteuning je verder brengen.
 • Via het LAD-lidmaatschap ben je gratis collectief verzekerd voor aanvullende beroepsaansprakelijkheid, inclusief een beperkte dekking voor particuliere aansprakelijkheid bij nevenfuncties.
 • Via de LAD ben je aangesloten bij de KNMG en kun je dus ook van alle KNMG-diensten gebruikmaken zoals de Artseninfolijn, waar je met al je vragen op het gebied van ethiek en gezondheidsrecht terecht kan. Ook ontvang je iedere week Medisch Contact in de bus.
 • Je ontvangt vier keer per jaar het LAD-magazine, iedere drie weken een digitale nieuwsbrief en je kunt gebruikmaken van de financiële ledenservice van de LAD.

Wat kost het 

De VVGN int de contributie voor het LAD-lidmaatschap en draagt deze vervolgens af aan de LAD. De hoogte van de LAD-contributie in 2024 bedraagt € 463,16 voor verslavingsartsen KNMG en € 160,51 voor aios verslavingsgeneeskunde. De contributie is inclusief de KNMG-afdracht.

Totale jaarlijkse contributie, gebaseerd op contributiebedrag in 2024, voor het gecombineerde lidmaatschap is:

Overzicht contributie 2024

Automatische incasso

Betaling van de contributie kan uitsluitend via automatische incasso. Per e-mail ontvang je een machtigingsverzoek, waar je op ingaat door € 0,01 over te maken via iDEAL of creditcard. De VVGN contributie van 2024 bedraagt € 320,- voor verslavingsarts KNMG en € 175,- voor aios-verslavingsgeneeskunde en anios werkzaam in de verslavingszorg.
De hoogte van de contributie voor de VVGN wordt elk jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgelegd.

Gegevensuitwissing LAD

Om te zorgen dat de LAD u van dienst kan zijn, is het belangrijk dat zij over je gegevens beschikken. De VVGN heeft afspraken met de LAD gemaakt over de gegevensuitwisseling en willen je vragen hier toestemming voor te geven via dit formulier. Het invullen van dit formulier is ook nodig in verband met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensuitwisseling LAD