03 november 2020

Zorgverleners delen kennis en praktijkervaringen op online Platform stoppen met roken

Heeft u vragen over de stoppen-met-roken begeleiding van uw cliënt of patiënt? Of heeft u nuttige tips of ervaringen voor andere zorgprofessionals? Dan kunt u terecht op het Platform stoppen met roken! Dit platform biedt zorgverleners de mogelijkheid om kennis en praktijkervaringen uit te wisselen met andere zorgprofessionals. Zo bevorderen we met elkaar de kwaliteit van de stoppen-met-roken zorg.

Voor wie is het platform?
Alle zorgverleners die vragen of kennis hebben over stoppen-met-roken zorg zijn welkom op het platform. Dit zijn artsen, verpleegkundigen, praktijkondersteuners tot zelfstandige stoppen met roken-coaches, etc. Wat deze zorgverleners gemeen hebben is dat ze zich bezighouden met adviseren, motiveren en/of begeleiden van rokers bij stoppen met roken.

Wat voor soort onderwerpen?
Het platform is ingedeeld in verschillende categorieën: van coaching- & ervaringsverhalen, E-sigaret, medicatie, tot onderzoek en projecten. Bijvoorbeeld in de categorie ‘Rookvrije Start’ kunt u vragen kwijt over stoppen-met-roken begeleiding voor, tijdens en na de zwangerschap. Ook is er een aparte categorie waar u onderling vragen of primaire problemen over de rookvrije zorg kwijt kunt.

Denk en doe ook mee.