25 juni 2024

Intervisie-ICT Procesbegeleiderstraining op 11 december 2024

Een van de onderdelen voor herregistratie is Intercollegiale Toetsing (ICT). De meeste artsen in de verslavingszorg hebben weliswaar in meerdere of mindere mate te maken met overlegvormen, dat zijn echter veelal patiëntbesprekingen. De VVGN stelt dat de begeleiding van ICT-groepen gedaan moet worden door mensen die hierin getraind zijn.

Intervisie & ICT
Intervisie is een vorm van intercollegiaal overleg waarbij medewerkers gebruikmaken van de kennis en ervaring van collega’s om vraagstukken en knelpunten uit hun werksituatie te verkennen. Het doel is niet om direct oplossingen aan te dragen, maar om door middel van vragen en gezamenlijke analyse de kern van het probleem beter te begrijpen en zelf tot een oplossing te komen​​.

Intercollegiale toetsing (ICT) is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij professionals uit hetzelfde vakgebied reflecteren op hun eigen handelen en dat van hun collega’s. Dit proces is essentieel voor de voortdurende verbetering van de kwaliteit van zorg en professionele ontwikkeling​.

Aanmelden ICT Procesbegeleiderstraining