21 juni 2024

Akwa GGZ

Akwa GGZ staat voor ‘alliantie kwaliteit geestelijke gezondheidszorg’ en is een door ggz-organisaties geïnitieerd kwaliteitsinstituut. Eén van hun bezigheden is het ontwikkelen van zorgstandaarden samen met patiënten, hun naasten en professionals. De VVGN neemt deel aan de Coalitie Verslaving en psychiatrie. Hierbij wordt de zorg voor verslavingsproblematiek binnen de psychiatrie bekeken. Aan deze zorg valt nog veel te verbeteren en aan de hand van een actieplan zijn verbeterpunten opgesteld. Eén van de activiteiten die daaruit is voorgekomen is de webinarserie over Verslaving en psychiatrie. Het derde webinar uit deze reeks op 27 juni a.s. zal gaan over Verslaving en persoonlijkheidskenmerken.  Het webinar is gratis te volgen en later ook terug te kijken via de site van Akwa GGZ.