21 juni 2024

Afscheid Hans Schmidt, SBOH

Op vrijdag 7 juni jl. nam Hans Schmidt, manager externe zaken en relaties, afscheid van de SBOH en gaat hij genieten van zijn welverdiende pensioen.

Enkele jaren geleden zochten wij vanuit de VVGN contact met de SBOH om te verkennen of aansluiting bij hen mogelijk zou zijn om zo onze positie te verbeteren. Het gesprek met Hans Schmidt en Kees Esser (die inmiddels ook met pensioen is) verliep goed en op deze wijze is de samenwerking tot stand gekomen. De aios-verslavingsgeneeskunde zijn inmiddels bij de SBOH in dienst en de opleiding tot verslavingsarts wordt nu gefinancierd door de SBOH. Ook hopen we dat, door middel van de campagne Next Level Dokter, zich in de toekomst meer mensen gaan aanmelden voor de opleiding tot verslavingsarts.

Wij danken Hans Schmidt voor zijn inspanningen hierbij en wensen hem een goede tijd toe. Secretaris Ineke de Noord heeft hem op de afscheidsreceptie een attentie aangeboden namens de VVGN.