27 oktober 2017

Verslavingskunde Nederland bundelt expertise

Veel mensen met een verslavingsprobleem zoeken geen hulp vanwege het taboe dat hierop rust. Om het behandelbereik te vergroten, en de behandel-resultaten te verbeteren, vormen acht instellingen voor verslavingszorg, Trimbos-instituut, GGZ Nederland, Resultaten Scoren en cliënt-vertegenwoordiging Stichting het Zwarte Gat vanaf 16 oktober 2017 samen Verslavingskunde Nederland.

De samenwerkende partijen zijn daarmee een krachtig en zichtbaar landelijk netwerk dat hun expertise bundelt om meer mensen met verslavingsproblematiek sneller, efficiënter en effectiever te bereiken.

Een van de belangrijkste speerpunten is het verlagen van de drempel naar verslavingszorg door krachtige profilering en het doorbreken van stigma’s rondom verslaving, onder andere door de inzet van ervaringsdeskundigen. Daarnaast wordt ingezet op preventie en vroegsignalering, veiligheid en continue verbetering van kwaliteit en (kosten)effectiviteit van de behandelingen en het stimuleren en ondersteunen van opleiding, onderzoek en innovaties. Herstelondersteunende zorg loopt daarbij als rode draad door alle activiteiten van Verslavingskunde Nederland.

Verslaving is niet alleen een omvangrijk probleem maar ook omgeven met stigma’s en vooroordelen. Dit heeft tot gevolg dat veel mensen de verslavingszorg mijden tot het moment dat ze werkelijk vastlopen. Uit cijfers blijkt dat in totaal iets meer dan drie procent van de mensen met een verslavingsprobleem in behandeling is, een percentage dat veel lager ligt dan bij andere ziekten.

Sjacco van Iwaarden, verslavingsarts KNMG, zit in de programmaraad van Verslavingskunde Nederland. Robert van de Graaf, verslavingsarts KNMG is coördinator van het netwerk rookvrije verslavingszorg en zit samen met Mary Janssen van Raay, verslavingsarts KNMG, in de kerngroep opleiding en onderzoek. De VVGN is in gesprek om te kijken naar samenwerking en versterking van elkaar.

Website www.verslavingskundenederland.nl

Voor een toelichting en meer informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerder namens Verslavingskunde Nederland Walther Tibosch, via Leon de Leijer 06-10 80 42 15.