19 mei 2021

Stuurgroep Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ opgericht

Om de implementatie van het Landelijk Kwaliteitsstatuut geestelijke gezondheidszorg (LKS GGZ) te ondersteunen, hebben koepelorganisaties de stuurgroep GGZ opgericht.

Heeft u vragen over het LKS? Neem contact op met uw branche- of beroepsvereniging of met cliëntenorganisatie MIND.

Het LKS beschrijft de kwaliteitsnormen waaraan een zorgaanbieder moet voldoen om zorg te mogen bieden. De stuurgroep gaat de opdrachten en aanbevelingen uit het LKS uitvoeren, zodat het LKS succesvol geïmplementeerd kan worden.

In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse GGZ, P3NL, NVvP, LVvP, NHG, MIND, NVKG, V&VN, NVP, NIP, MeerGGZ, NAPA en VVGN. Gerton Heyne is door de stuurgroep gevraagd als onafhankelijk voorzitter.

De stuurgroep heeft al twee belangrijke besluiten genomen, die omschreven staan in de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief