06 mei 2024

Reactie van Wilco Sliedrecht op artikel ‘Omarm de ambivalentie en start het stopproces’ Tijdschrift voor Psychiatrie

Graag onderschrijf ik de bespiegelingen en conclusies van collega Vermeulen in haar commentaar getiteld ‘Omarm de ambivalentie en start het stopproces’. Het succes van een toekomstige ‘rookvrije ggz’ staat of valt met hoe wij ons als professionals hierin opstellen en of we bereid zijn om op motiverende wijze juist gebruik te maken van de ambivalentie die er ook vaak bij onze patiënten is. Ambivalentie is namelijk de sleutel tot verandering. Er valt op vele vlakken nog enorm veel gezondheidswinst bij onze doelgroep te behalen.

Vermeulen noemt in haar commentaar al een bruikbare toolkit en richtlijn. Voor wie zelf dan toch nog niet helemaal weet hoe hiermee in praktische zin aan de slag te gaan, kan de vorig jaar verschenen richtlijn Tabaksontmoediging wellicht bruikbaar zijn; hoewel die wel ‘vertaald’ moet worden naar onze context.1 Verder wordt momenteel ook de richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning geactualiseerd en hiervan zal later dit jaar de update verschijnen.2

Tot slot: voor de echt ‘verstokte roker’, die in het huidige stoppen-met-rokenaanbod vastloopt en voluit gemotiveerd adequate en professionele specialistische behandeling zoekt, zou ook de route naar en de bekostiging van de verslavingszorg mogelijk moeten worden. Juist ook als er geen andere comorbide psychiatrische of middelengebonden stoornis speelt. Voor een selecte doelgroep valt ook echt nog winst te behalen als zij gebruik kunnen maken van de specialistische kennis die daar voorhanden is.

Wilco Sliedrecht, verslavingsarts KNMG, opleider verslavingsgeneeskunde, voorzitter Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN), De Hoop ggz, Dordrecht.

Literatuur
1        Federatie Medisch Specialisten. Richtlijn tabaksontmoediging 2023.

2        Trimbos-instituut. Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning. Herziening 2016.

Lees verder