13 mei 2024

Lid gezocht voor Klankbordgroep integrale netwerkzorg ouderen

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) is gestart met de ontwikkeling van de handreiking Integrale netwerkzorg voor ouderen met psychiatrische én somatische problemen.  Het doel van het project is om een handreiking te ontwikkelen over hoe integrale, transmurale netwerkzorg moet worden ingericht voor oudere patiënten met somatische en psychiatrische zorg. Ook wordt beschreven welke patiënten baat kunnen hebben bij netwerkzorg en hoe hen tijdig te identificeren. Hiermee hebben we als doel om beter passende en doelmatigere zorg te kunnen bieden aan deze patiëntengroep en zo de gezondheidsachterstand te verkleinen.

Voor de klankbordgroep bij dit project is de NVKG op zoek naar een afvaardiging vanuit VVGN.

Van een klankbordgroeplid wordt het volgende verwacht:

  • geen conflicterende belangen die de onafhankelijkheid van de richtlijnwerkgroep in gevaar kunnen brengen;
  • het lezen van en input leveren op conceptteksten;
  • het informeren en raadplegen van de achterban (VVGN) gedurende het ontwikkeltraject.

De looptijd van het project is ca. 36 maanden. De tijdsinvestering zal bestaan uit het meelezen van conceptteksten en misschien een keer deelnemen aan een grotere bijeenkomst. Gemiddeld zal dit 20 uur zijn verspreid over de looptijd. Er is geen financiële vergoeding beschikbaar.

Wil je als afgevaardigde vanuit de VVGN deelnemen aan deze klankbordgroep, stuur dan een berichtje naar Juliette Frohn: info@vvgn.nl .