28 januari 2018

Kwaliteitsvisitatie voor herregistratie 2018 en 2019

Het profiel voor verslavingsarts KNMG bestaat dit jaar 5 jaar (juli 2003 geopend). Dus dit jaar komen de eerste verslavingsartsen voor herregistratie in aanmerking. In GAIA is te zien wat daarvoor vereist is. Duidelijk is daarbij dat wij nog niet voldoen aan de kwaliteitsvisitatie. De reden daarvoor is dat wij als bestuur er nog niet in geslaagd zijn een goede vorm en procedure daarvoor op te stellen.

Hierover heeft het bestuur contact gehad met de CGS en RGS. Zij geven aan dat in principe alle leden moeten voldoen aan de eisen van herregistratie, waaronder de kwaliteitsvisitatie. Omdat de vereniging er niet in geslaagd is een goede kwaliteitsvisitatie te ontwikkelen, zal in het bestuur van de CGS het voorstel besproken worden om de verslavingsartsen die zich moeten herregistreren in 2018 en 2019 vrij te stellen van eis van deelname aan de kwaliteitsvisitatie.

Indien dit voorstel aangenomen wordt, is wel de voorwaarde dat in 2019 de systemen voor de kwaliteitsvisitatie klaar moeten zijn, zodat de verslavingsartsen, die zich in 2020 moeten herregistreren voldoende tijd hebben om de kwaliteitsvisitatie voor moment van herregistratie te doorlopen en af te ronden voor moment van herregistratie in 2020.