09 september 2020

Knelpunten in de huidige omschrijving van regiebehandelaarschap

Om een nieuwe omschrijving van regiebehandelaarschap te kunnen maken, is het voor de Kwaliteitsraad essentieel om een goed beeld te hebben van wat partijen vinden van de omschrijving van regiebehandelaarschap in het huidige Kwaliteitsstatuut. De VVGN heeft medio maart 2020 de volgende brief verstuurd naar de Kwaliteitsraad van ZorgInstituut Nederland.