15 juli 2016

Individuele aanvraag buitenlandse nascholing

Per 1 september 2016 zal de VVGN accreditatiecommissie voor niet VVGN leden per individuele aanvraag buitenlandse nascholing een bijdrage vragen van € 10,00. Voor VVGN leden is de beoordeling gratis.