19 april 2024

Heugelijk nieuws voor de verslavingsartsen KNMG van Parnassia

Er heeft de afgelopen jaren veelvuldig overleg over de FWG-indeling van de verslavingsartsen KNMG binnen Parnassia plaatsgevonden. De ijkfunctie van de verslavingsartsen KNGM is landelijk gewogen in FWG 70. Er is een grote variatie en beperkte transparantie in de inschaling van de verslavingsartsen KNMG in Nederland. Een deel van de verslavingsartsen KNMG blijkt al in schaal 75 te zitten en een groter deel krijgt boven op het salaris een arbeidskraptetoelage. Het nieuwe kwaliteitsstatuut heeft gezorgd voor een verschuiving van de verantwoordelijkheden binnen de verslavingszorg van de psychiater naar de verslavingsarts KNMG. Dat zijn uiteindelijk de belangrijkste redenen geweest voor Parnassia om de inschaling van de individuele verslavingsarts naar FWG 75 te verschuiven. Dit geld vanaf 1 januari 2024 voor alle verslavingsartsen KNMG die werkzaam zijn als indicerend regiebehandelaar.

Mochten er verslavingsartsen KNMG werkzaam bij andere organisatie meer informatie willen of de lange weg die de verslavingsartsen KNMG bij Parnassia hebben afgelegd, dan kunnen zij contact opnemen met Machteld Tissing via onderstaande button.

Meer info