03 september 2018

De vraag naar verslavingsartsen zal toenemen

Uit de nieuwe ranglijst met vacatures voor medisch specialisten blijkt dat instellingen naarstig zoeken naar psychiaters, specialisten ouderengeneeskunde en ook kinderartsen.

Verslavingsartsen domineren de recente Arbeidsmarktmonitor, de lijst met vacatures in het tweede kwartaal van dit jaar, die wordt aangeleverd door het Capaciteitsorgaan. Verhoudingsgewijs is de krapte groot; op elke honderd verslavingsartsen zijn er iets meer dan twaalf vacatures. De problematiek is lokaal: uit cijfers van vorig jaar en het jaar ervoor blijkt dat, gemeten naar het aantal inwoners, het grootste aantal vacatures voor verslavingsartsen is te vinden in Noord-Holland, Flevoland, Limburg en Groningen.

Lees meer >>