13 juni 2017

Blauwdruk Zorgpad voor de hepatitis C-zorg

De meeste drugsgebruikers met een verhoogd risico op hepatitis C (HCV) zijn in beeld bij de verslavingszorg. De verslavingszorg heeft daarmee een belangrijke taak in de opsporing van HCV bij haar cliënten, de doorverwijzing naar het ziekenhuis voor behandeling en in de begeleiding van de behandeling. Deze blauwdruk biedt de verslavingszorg en ziekenhuizen een handreiking om een gezamenlijk HCV-zorgpad te ontwikkelen of te verbeteren.

Downloaden