19 december 2017

Alcoholgebruik onder 55-plussers

In de groep 55-70 jarigen komt matig en overmatig alcoholgebruik veel voor in vergelijking met jongere volwassenen. In deze factsheet worden de onderzoeksresultaten van een groot onderzoek van het Trimbos-instituut naar de aard en omvang van het alcoholgebruik bij 55-plussers op een rijtje gezet.