De NHG-Behandelrichtlijn Stoppen met roken

De NHG-Behandelrichtlijn Stoppen met roken vervangt de NHG-Standaard Stoppen met roken en bevat richtlijnen voor de diagnostiek en het beleid om rokers effectief te adviseren en te begeleiden bij het stoppen met roken.