30 september 2022

VVGN steunt oproep SBOH: meer opleidingsplaatsen buiten het ziekenhuis!

SBOH - KNMG 2022-09

De VVGN sluit zich aan bij de waarschuwing van de SBOH, werkgever van de aios-verslavingsgeneeskunde (NOVA), voor een ernstig tekort aan artsen buiten het ziekenhuis. Vandaag overhandigde Kees Esser, voorzitter RvB SBOH, een publicatie aan de voorzitter René Héman van de Artsenfederatie KNMG. Daarin worden diverse trends, ontwikkelingen, scenario’s en adviezen over leren en werken in de zorg in 2032 uiteen gezet. Historische cijfers over de instroom van artsen in opleiding tot verslavingsarts ontbreken in de publicatie, omdat het werkgeverschap pas sinds vorig jaar bij de SBOH is belegd. Dit jaar startten 12 enthousiaste dokters aan de opleiding tot verslavingsarts. Zij zijn allen zeer welkom en hard nodig binnen onze snel vergrijzende beroepsgroep: 34% van de ca. 200 verslavingsartsen KNMG is ouder dan 55 jaar en zal toch echt een keer met pensioen gaan. Er waren echter 19 nieuwe aios nodig, voor een toereikende instroom, volgens de berekening van het Capaciteitsorgaan.

Noodzaak
De opleiding tot verslavingsarts en het beroep staan op een kruispunt: het aantal vacatures voor een verslavingsarts KNMG is 18 gemiddeld per maand en ondanks de inspanningen van de opleiding, VVGN, SBOH en partners als de Nederlandse ggz en Verslavingskunde Nederland kiezen nog te weinig artsen voor het mooiste beroep van de wereld. Om de historisch zo vanuit de geneeskundeopleiding gepromote (lange!) opleidingen tot diverse ziekenhuisspecialismes te kunnen bijbenen, moet zo snel mogelijk:

  • de nu nog tweejarige (!) opleiding worden verlengd met een stagejaar bij onze collega’s in diverse disciplines. Al meer dan een jaar ligt het opleidingsplan voor de driejarige opleiding klaar om in gang te worden gezet. Hiervoor moet de Nederlandse ggz het budget binnen de GGZ-opleidingen anders verdelen.
  • de verslavingsarts KNMG eindverantwoordelijk worden voor de zorg voor patiënten met als primair probleem verslaving. Nu is in voorkomende gevallen nog een collega uit de psychiatrie nodig om te ‘tekenen bij het kruisje’, voor zorg aan deze mensen zorgprestatiemodel Landelijk Kwaliteitsstatuut ggz. Binnen de huidige regelgeving zou opname van de verslavingsarts KNMG in het specialistenregister van de KNMG een stap in de goede richting zijn, en het vak aantrekkelijker maken voor collega-artsen.

De VVGN blijft strijden voor de hoogste kwaliteit van het vakgebied verslavingsgeneeskunde.

Persbericht SBOH 29-09-2022