04 mei 2017

Voorlopig model passend vervoer personen met verward gedrag

Het model gaat uit van de vervoersbehoefte van mensen met verward gedrag en de mogelijke/gewenste situatie voor de middellange termijn.  Een kader om inzicht te krijgen in de doelgroepen waarvoor vervoer nodig is, wat de zorgbehoefte is tijdens het vervoer en welk vervoer (het meest) passend is.

Aan de hand van de resultaten van vervoerspilots, praktijkervaringen met het model en gemaakte keuzes op het gebied van benodigde aanpassingen en bekostiging in de wetgeving volgt begin 2018 de definitieve versie.

Factsheet voorlopig model passend vervoer