13 mei 2024

Uitnodiging deelname Cluster Psychiatrie en diagnostiek

In januari 2020 is het vervolgproject rondom het Modulair Onderhoud van richtlijnen van start gegaan: het Koploper I project. Binnen het Koploper II project, het vervolg op Koploper I, zijn veertig nieuwe clusters ingericht. Daarmee is een vervolgstap gezet om te komen tot een gezamenlijke werkwijze voor wat betreft modulair onderhoud van alle richtlijnen.

Eén van deze veertig in te richten clusters is cluster ‘Psychiatrie en diagnostiek’. Voor dit cluster is de VVGN gevraagd om te participeren in de clusterexpertisegroep.

Deelnemers krijgen een vergoeding in de vorm van vacatiegelden (inclusief reiskosten).

Wil je namens de VVGN deelnemen aan deze clusterexpertisegroep of wil je meer informatie, stuur een mailtje naar het secretariaat info@vvgn.nl.

Deadline voor reageren is 31 mei 2024.