06 juli 2019

Stoppen met benzodiazepinen met behulp van lage dosis flumazenil

Het RadboudUMC is nu ruim twee jaar bezig met ontgiften van benzodiazepine verslaafden door middel van een subcutaan infuus met flumazenil.

De instroom gaat veel langzamer dan gepland. Dit terwijl de eerste indrukken positief zijn. Hierom is het onderzoek verlengd en kan men aanmelden tot en met december 2023.

Ook is de minimale dagdosis in diazepam equivalenten verlaagd van 30 naar 15 mg (zie tabel). Zeer hoge dosis van bijvoorbeeld 300 mg diazepam zijn geen contra-indicatie! Tot slot worden patiënten met een verslaving aan een ander middel niet meer geëxcludeerd mits ze minimaal twee maanden abstinent zijn van die andere verslaving.

Samenvatting van criteria

  • een leeftijd tussen 18 en 65 jaar;
  • minimaal één reguliere stoppoging met onvoldoende resultaat (bijvoorbeeld herval na enige maanden);
  • minimaal twee maanden abstinentie bij een comorbide verslaving van alcohol, cannabis, cocaïne, opiaten, GHB en amfetamines;
  • de Nederlandse taal in zekere mate kunnen beheersen t.b.v. informed consent en vragenlijsten;
  • geen epilepsie actueel of in de voorgeschiedenis;
  • Een goede gezondheid waaronder: geen ernstige hart (EF< 50%), long (Gold ≥ 2), lever ( asat alat max 3 maal de norm) of nierlijden (kreat > norm);
  • geen ernstige psychiatrische aandoening zoals een ernstige depressie, manie en of psychose;
  • geen primaire organische slaapstoornis zoals slaapapnoe, pavor nocturnes en narcolepsie

Wat mag uw patiënt verwachten?

Twaalf dagen opname, acceptabele ontwenningsklachten en daarna volledig benzodiazepine vrij ongeacht de hoeveelheid benzodiazepinen voorafgaand de opname. Na deze opname volgt een geschikte nabehandeling naar keuze.

Waar is meer informatie beschikbaar?
Door contact op te nemen met Erik Paling, verslavingsarts KNMG per telefoon of mail. verslavingsarts KNMG Erik.Paling@radboudumc.nl 06 1222 0530.

Hoe kan ik aanmelden?

Een goed overzichtsartikel over deze detox methode vindt u op https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4014019/pdf/bcp0077-0285.pdf
U kan ook contact opnemen met Erik Paling.

Twaalf dagen opname, acceptabele ontwenningsklachten en daarna volledig benzodiazepine vrij ongeacht de hoeveelheid benzodiazepinen voorafgaand de opname. Na deze opname volgt een geschikte nabehandeling naar keuze.

Equivalent dose 10 mg diazepam Multiplier factor Equivalent dose 10 mg diazepam Multiplier factor
Alprazolam 0,5 20 Lormetazepam 1,5 6,67
Bromazepam 5,5 1,82 Medazepam 10 1
Brotizolam 0,25 40 Midazolam 7,5 1,33
Chloordiazepoxide 25 0,4 Nitrazepam 10 1
Clobazam 20 0,5 Nordazepam 10 1
Clonazepam 0,5 20 0xazepam 20 0,5
Clorazepaat 15 0,67 Prazepam 15 0,67
Diazepam 10 1 Quazepam 15 0,67
Estazolam 1,5 6,67 Temazepam 20 0,5
Flunitrazepam 1 10 Triazolam 0,5 20
Flurazepam 22,5 0,44 Zaleplon 20 0,5
Halazepam 20 0,5 Zolpidem 20 0,5
Ketazolam 22,5 0,44 Zoplicone 15 0,67
Loprazolam 1,5 6,67 Eszoplicone 3 3,33
Lorazepam 1 10