15 januari 2024

Nú doorpakken op weg naar een Rookvrije Generatie

Met politiek, overheden, vele organisaties en individuen werken we toe naar een Rookvrije Generatie. We streven een samenleving na waarin kinderen worden beschermd tegen (mee)roken en de verleidingstactieken van de tabaksindustrie. De steun voor maatregelen is enorm en er zijn mooie stappen gezet, maar we zijn er nog lang niet. In 2022 rookten 2,7 miljoen volwassenen en naar schatting raken elke week honderden kinderen verslaafd aan nicotine. Het gebruik van e-sigaretten is alarmerend in opkomst onder kinderen.

Waarom is het nodig?

Niemand wil dat kinderen gaan roken. Toch komen kinderen nog té vaak en té makkelijk in contact met tabak en andere rookwaren, zoals e-sigaretten (vapes). Roken is de grootste vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland. Roken is extreem verslavend: 80% van de mensen die roken wil eigenlijk stoppen. Ruim de helft van de mensen die niet (kunnen) stoppen, sterft vroegtijdig aan de gevolgen. Jaarlijks overlijden ongeveer 20.000 Nederlanders vroegtijdig aan de gevolgen van roken. Dit kunnen en moeten we voorkomen.

Hoe kunnen we dit doen?

We bevinden ons nu in een cruciale fase. De afgelopen jaren zijn belangrijke maatregelen gepresenteerd. Nog niet alle aangekondigde maatregelen zijn echter ingevoerd én er zijn nieuwe maatregelen nodig. Dit vinden niet alleen wij. 9 op de 10 Nederlanders (89%) vinden dat de overheid maatregelen moet nemen om kinderen te beschermen tegen de verleidingen van tabak.* De komende kabinetsjaren zijn hierin bepalend.

Een stevige preventieaanpak is de afgelopen jaren meermaals aanbevolen als oplossingsrichting voor het dreigende zorginfarct, bijvoorbeeld door de WRR in het rapport ‘Kiezen voor Houdbare Zorg’. Het zorgstelsel piept en kraakt. Er ligt een taak voor de overheid om meer preventieve maatregelen te nemen die de gezondheid van álle Nederlanders bevorderen. Zo wordt ook de gezondheidskloof tussen mensen met een lage en hogere sociaaleconomische positie kleiner. Het streven naar een Rookvrije Generatie is daarvan een belangrijk onderdeel.

De VVGN ondersteunt het overkoepelende voorstel van de Rookvrije generatie voor het nieuwe regeerakkoord.

Lobbybrief Rookvrije Generatie