19 april 2024

MDR Alcohol

De vorige multidisciplinaire richtlijn alcohol stamde uit 2009, daarom werd het hoog tijd voor een nieuwe versie met recentere literatuur over een stoornis in het gebruik van alcohol (SGA). Sinds 2020 is een multidisciplinaire groep bezig met de update. Onder andere verslavingsartsen, psychologen, psychiaters en ervaringsdeskundigen werken daarbij mee, onder leiding van Arnt Schellekens. Vanuit de VVGN zijn Han Luijkx en Tim van Grinsven afgevaardigd in deze groep.

Belangrijke nieuwe items of veranderingen in de richtlijn zijn:

 • Stappenplan van de inzet van medicatie voor een SGA, uitgesplitst per behandeldoel (abstinentie of minder drinken).
 • De aanbeveling om een patiënt met een SGA altijd medicatie aan te bieden (en bij voorkeur in combinatie met psychologische behandeling)
 • Diazepam en lorazepam worden explicieter genoemd bij detoxificatie.
 • Het beleid bij een (ernstige) alcohol intoxicatie.
 • Beschrijving van (de volgorde van) behandeling van een comorbide psychiatrische stoornis en een comorbide stoornis in het gebruik van een ander middel.
 • Stappenplan voor de inzet van psychologische behandelingen.
 • Beschrijving van interventies voor maatschappelijk en persoonlijk herstel.

Daarnaast is er een tweede deel van de richtlijn in de maak voor de somatisch kant van een SGA, welke meer gericht is op de somatische zorg en ziekenhuizen. Enkele onderwerpen die hierin aan bod zullen komen:

 • Detectie van chronisch alcoholgebruik
 • Diagnostiek en behandeling bij alcohol intoxicatie op SEH
 • Bij welke somatisch klachten moet worden gescreend op alcoholgebruik?
 • Analgetica bij chronisch alcoholgebruik
 • Inzet van prednison bij alcoholische hepatitis

Heb je ook interesse in meewerken aan richtlijnen en zorgstandaarden met betrekking tot verslaving? Mail info@vvgn.nl.