09 augustus 2019

Leverbaar Thiamine injecties

Thiamine injecties kunnen indien nodig toch geleverd worden. Zie hiervoor: Besluit van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 10 juli 2019, kenmerk 2019-2319264/IT2023529, houdende de verlenging van het verlenen van toestemming voor het afleveren van een geneesmiddel zonder handelsvergunning in Nederland vanwege een tekort van Thiamini hydrochloridum 100mg/ml, oplossing voor injectie (RVG 51924)

(Staatscourant)