15 oktober 2018

Intercollegiale toetsing in het kort

We hebben gemerkt dat er bij het aanvragen van accreditatie voor ICT soms onduidelijkheid is over  de uitvoering van de ICT, de aanvraag en de beoordeling. Om onduidelijkheden te voorkomen bij deze een beknopte samenvatting.

ICT is een onderdeel van de herregistratie vanaf 18 september 2014.

De ICT groep bestaat uit 4-12 deelnemers, waarvan 75% geregistreerd is als Verslavingsarts KNMG.

Een bijeenkomst wordt begeleid door een geaccrediteerd geschoolde procesbegeleider.

De procesbegeleider voert de presentielijsten in en is verantwoordelijk over:

 • de aanwezigheid
 • de samenstelling van de groep
 • de opzet van de ICT

De accreditatiecommissie beoordeelt:

 • de ICT groep
 • Het jaarplan
 • Het jaarverslag

2014 – 2017

Voor 18 september 2014 t/m 31 december 2017 worden de ICT bijeenkomsten met terugwerkende kracht beoordeeld. Voor de beoordeling gelden de volgende voorwaarden:

 • Geschoolde ICT procesbegeleiding
 • Per kalenderjaar van 1-1 tot en met 31-12
 • Jaarplan en jaarverslag toegevoegd
 • Bijeenkomsten met vaste tijdsduur in hele uren
 • Voor deze jaren is een overgangsregeling vastgesteld: halve uren zullen naar boven worden afgerond
 • In het jaarplan staat het maximale aantal bijeenkomsten vermeld
 • De functie per deelnemer is beschreven
 • De naam van de procesbegeleider

Vanaf 2018

Voor 2018 en volgende jaren geldt:

 • Jaarplan in het begin van het jaar indienen
 • Vaste tijdsduur voor een bijeenkomst in hele uren, waarbij halve uren naar beneden worden afgerond
 • Na toekenning accreditatie kunnen per bijeenkomst presentielijsten worden ingevoerd en zullen de accreditatie-uren van deze bijeenkomst worden toegekend.
 • Het jaarverslag aan het eind van het jaar wordt toegevoegd; voorkeur om na iedere bijeenkomst een verslag te uploaden.

Bij onduidelijkheden dient de ICT procesbegeleider vooral te overleggen voor ze iets invoeren en vooral voor ze het definitief maken. Dit overleg mag met de VVGN accreditatiecommissie, maar kan ook met een collega procesbegeleider die hetzelfde heeft moeten doen.