19 oktober 2020

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft op 9 september jl. het Besluit Covid-19 vastgesteld

Met het Besluit Covid-19 verankert het CGS de door de KNMG/RGS/CGS uitgewerkte Regeling van begin dit jaar om tegemoet te komen aan de administratielast van specialisten en profielartsen tijdens de Coronacrisis. De Regeling houdt in het kort in dat de herregistratieverplichting wordt opgeschort tot eind van het jaar. Aan het eind van het jaar wordt het herregistratieproces weer opgepakt en worden specialisten en profielartsen weer benaderd om zich alsnog te herregistreren, waarbij een coulanceregeling geldt op de herregistratie-eisen. Die Regeling geldt ook voor herintreders en voor buitenslands gediplomeerden; ook zij moeten voor herintreding respectievelijk registratie voldoen aan de herregistratie-eisen, zo staat in het Kaderbesluit CGS en het Besluit buitenslands gediplomeerden.

Over het ontwerpbesluit is destijds advies ingewonnen bij de belanghebbende organisaties. Naar aanleiding daarvan is een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het aan u voorgelegde ontwerpbesluit. Hierbij treft u het definitieve besluit aan. Dit is tevens te vinden op www.knmg.nl/cgs/regelgeving