04 juni 2024

Herbenoeming bestuursleden

Bestuurslid_NikiLijftogt

Beste leden,

Op de ALV van 25 april jl. hebben wij drie bestuursleden (her)benoemd: Niki Lijftogt is gekozen als nieuw bestuurslid en de zittende bestuursleden Michel Wolters en Maarten Belgers zijn herkozen. Bij deze nogmaals aan allen onze felicitaties! We wensen hen alle drie veel succes in de komende bestuurstermijn.

Wilco Sliedrecht, voorzitter VVGN