02 maart 2017

Drie mijlpalen in de bestrijding van hepatitis B en C virus infecties

1 november 2016 was een dag van mijlpalen in de hepatitisbestrijding in Nederland. Tijdens de ‘Nationale Hepatitis Dag’, een congres in de Beurs van Berlage, publiceerde het RIVM het nationaal hepatitisplan, getiteld “Meer dan opsporen”. De Gezondheidsraad bracht haar langverwachte advies uit over screening van risicogroepen op hepatitis B en C. En de GGD Amsterdam publiceerde het Amsterdamse actieplan voor hepatitis B en C preventie en zorg in Amsterdam.