10 december 2019

CAM-rapport Risicobeoordeling lachgas

Het recreatief gebruik van lachgas als roesmiddel kan een risico vormen voor de volksgezondheid. Dat blijkt uit een risicobeoordeling van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM Coordination Centre for Assessment and Monitoring of New Drugs ), die op verzoek van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  is uitgevoerd.

CAM-rapport Risicobeoordeling lachgas