13 april 2021

CAM Quick Scan rapportage van 3-MMC

De Commissie Risicobeoordeling nieuwe drugs beveelt een risicobeoordeling voor 3-Methylmethcathinon (3-MMC) aan.
3-MMC is een synthetisch analoog van het natuurlijk voorkomende cathinon en is verwant aan amfetamine. Daarnaast is 3-MMC een isomeer van 4-MMC, welke middels lijst I van de Opiumwet gereguleerd wordt. 3-MMC is in Nederland vrij verkrijgbaar in smartshops en via webshops. Het gebruik van 3-MMC leidt tot gevoelens van euforie, opwinding, empathie en stimulering. Sommige gebruikers ervaren het als erotiserend en vaak wordt een gevoel van craving als symptoom beschreven.

De aanleiding voor het opstellen van deze quickscan over 3-MMC is een stijgend aantal incidenten en intoxicaties met 3-MMC, een stijging in de vraag naar informatie over 3-MMC, en signalen over een mogelijk verslavingspotentieel en schade voor de (volks)gezondheid.

De Commissie Risicobeoordeling nieuwe drugs beveelt aan om naar aanleiding van deze quick scan 3-Methylmethcathinon (3-MMC) zo spoedig mogelijk aan een multidisciplinaire risicobeoordeling te onderwerpen. En daarnaast adviseert de Commissie ook om de gebruikersgroep te waarschuwen voor de negatieve aspecten van het gebruik van 3-MMC en in te zetten op preventie.

Het CAM Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs   heeft, in samenwerking met de Commissie Risicobeoordeling nieuwe drugs, een quick scan opgesteld over 3-MMC. Het CAM is ondergebracht bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu .

CAM quick scan 3-MMC