09 oktober 2019

Bijeenkomst artsennetwerk rookvrije generatie

Wat een mooie actie was dat dinsdag 3 september in de Tweede Kamer! En wat goed dat staatssecretaris Blokhuis aangaf dat hij, sneller dan in het Preventieakkoord staat, het aantal verkooppunten omlaag wil brengen. Heel veel dank voor je inbreng en je enthousiasme tijdens de actie.

Bekijk ook de film van 3 september

Je ziet, samen staan we sterk! Daarom willen wij je graag uitnodigen voor een bijeenkomst op dinsdag 29 oktober 2019 van 18.00 – 21.00 uur om verder te denken over de rol van artsen bij het realiseren van een rookvrije generatie. Een bijeenkomst om te bekijken hoe we duurzaam samen met artsen, de KNMG en de Alliantie Nederland Rookvrij het vliegwiel kunnen vormen.

Volgende stappen samen bespreken

Na het debat over het Preventieakkoord zijn verdere stappen nodig om tabaksgebruik terug te dringen. Gelukkig zetten veel artsen zich daar al voor in. Door samen op te trekken kunnen we onze impact vergroten. Tijdens de bijeenkomst op 29 oktober willen wij komen tot de oprichting van een netwerk van artsen dat zich hard maakt (op welke manier dan ook) voor het gezamenlijk terugdringen van tabaksgebruik.

Vragen waar we het onder andere met jullie over willen hebben zijn:

•welk doel zien we als artsennetwerk voor ogen?

•wat is ieders rol en hoe kunnen wij als artsen elkaar stimuleren en versterken?

•welke communicatiestrategie past daar het beste bij?

•welke organisatievorm is het meest passend voor een netwerk van artsen?

We zien je heel graag op dinsdag 29 oktober (inloop met warme maaltijd om 18.00 uur, start bijeenkomst 18.30 uur) in de Domus Medica, Mercatorlaan 1200 in Utrecht. Via onderstaande link kun je je aanmelden. Stuur vooral ook deze uitnodiging door naar je collega’s. Alle artsen zijn welkom!

Samen voor een rookvrije generatie!

Met hartelijke groet,

René Héman, voorzitter KNMG, arts M&G, bedrijfsarts

Robert van de Graaf, Noor Rikkers, namens #artsenslaanalarm

Aanmelden voor 29 oktober 2019