31 augustus 2023

Advies verkiezingsprogrammacommissies

De VVGN heeft op 18 augustus 2023 een kort overzicht van noodzakelijke maatregelen verstuurd naar de commissies die de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen schrijven. De maatregelen die wij voorstellen om de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg voor mensen met een (risico op) verslaving te waarborgen, en daarmee ook risico’s voor de economie en veiligheid in Nederland te verkleinen, zijn de volgende:

  1. Investeer in verslavingszorg
  2. Vergroot de kennis over verslaving…
    a. …onder ziekenhuispersoneel
    b. …bij alle artsen die met verslaving in aanraking komen
  3. Neem de drempels voor huisartsen weg om een verslavingsarts te kunnen consulteren
  4. Investeer in (medische vervolg)opleidingen buiten het ziekenhuis
  5. Maak behandeling nicotineverslaving basiszorg
  6. Garandeer de beschikbaarheid van medicatie
Verkiezingsboodschap VVGN