Agenda
E-learning 1 Punten

PsyLearning Meet the Expert – Interacties tussen verslavende middelen en medicatie

Geneesmiddelen

Locatie

Tijd

00:00

Aanmelden

In dit webinar worden de interacties tussen drugs onderling en met medicatie besproken. Veel van de interacties zijn te begrijpen vanuit de werking van de verschillende drugs. De meest bekende interacties hebben betrekking op cocaïne. Te denken valt aan QTc-verlenging door cocaïne, het risico op een myocardinfarct bij de combinatie met een beta-blokker en de vorming van coca-ethyleen bij de combinatie met alcohol. Ook de interacties tussen andere drugs en medicatie zullen aan de orde komen, in elk geval die van amfetamine, MDMA, heroïne, alcohol en tabak.

Onder andere deze thematiek zal aan bod komen in dit webinar waarna u zoals u gewend bent de kans krijgt om uw vragen over dit onderwerp te stellen aan expert drs. Arjen Neven.

Andere nascholing voor jou

Terug naar agenda