Agenda
E-learning 1 Punten

PsyLearning Meet the Expert – Clozapine bij ouderen

Buiten het vakgebied Ouderen

Locatie

Tijd

00:00

Aanmelden

Bij ouderen met schizofrenie wordt onvoldoende vaak clozapine voorgeschreven, het meest effectieve antipsychoticum bij therapieresistentie. Dit is vooral vanwege de hogere kans op bijwerkingen bij ouderen, die in veel reviewartikelen wordt genoemd. Vergelijkend onderzoek tussen ouderen en volwassenen ontbreekt echter.

In deze webinar bespreek ik kort de literatuur over clozapine bij ouderen, aangevuld met ons eigen onderzoek naar alle tussen 2011 en 2020 met clozapine gestarte patiënten van de Parnassia Groep met een therapie-resistente schizofrenie (TRS). In het EPD werd systematisch gezocht naar gerapporteerde bijwerkingen en naar redenen om te stoppen met clozapine. Je krijgt tijdens de webinar antwoord op de vraag of ouderen met therapieresistente schizofrenie wel of niet een groter aantal bijwerkingen hebben bij gebruik van clozapine dan jonger-volwassenen, of ouderen meer last hebben van specifieke bijwerkingen zoals neutropenie/agranulocytose, en of ouderen eerder stoppen met clozapine vanwege bijwerkingen dan volwassenen. Belangrijk is tenslotte de vraag of clozapine altijd (definitief) gestaakt moet worden wanneer een neutropenie optreedt.

Geaccrediteerd voor 1 punt voor buiten het vakgebied verslavingsgeneeskunde

Andere nascholing voor jou

Terug naar agenda