Agenda
Op locatie 2 Punten

Masterclass ADHD-medicatie

ADHD

Locatie

Van der Valk Cuijk Nijmegen

Tijd

18:00 tot 20:30

De farmacotherapeutische behandeling van ADHD, met name de stimulantia methylfenidaat en dexamfetamine, is al jaren onderwerp van discussie en controverse. Discussie over misbruik, verslaving en cognitive enchacement, die uiteraard ook in deze cursus aan bod komen, overschaduwen dan ook nog wel eens het feit de stimulantia een uiterst effectieve behandeling zijn voor patiënten met ADHD, zowel vanuit het medisch als maatschappelijk perspectief.

Aan deze nascholing zijn geen kosten verbonden.

Andere nascholing voor jou

Terug naar agenda