Agenda
E-learning 1 Punten

E-Learning Psyfar Verlagen van de kans op terugval in psychose

Anti-psychose

Locatie

Tijd

00:00

Aanmelden

Antipsychotica kennen naast werking ook belangrijke bijwerkingen, zoals gewichtstoename, emotionele afvlakking, bewegingsstoornissen of seksuele disfunctie. Daardoor is het gebruiken van een antipsychoticum niet altijd even prettig, en is verminderen of stoppen met het middel een wens van veel patiënten.

In een recent artikel naar voorspellers voor succesvol stoppen met een antipsychoticum van Schoretsanitis et al. blijkt dat acuut stoppen van depotmedicatie tot minder terugval in psychose leidt, die ook later optreedt in vergelijking met orale medicatie. Om die reden adviseren Schoretsanitis et al. om meer patiënten op depotmedicatie in te stellen, zodat bij stoppen de kans op terugval naar psychose afneemt. Dit onderzoek en advies lokten een commentaar van Horowitz et al. uit, die de oorzaak van verminderde terugval bij depotmedicatie vooral verklaren op basis van de snelheid van dopaminereceptordissociatie: bij depotmedicatie is immers sprake van trage dissociatie door langzamere spiegeldaling. Om die reden adviseren zij om de dosisverlaging over een langere tijd te spreiden, omdat dit meer kans geeft op succesvol stoppen dan acuut stoppen met een antipsychoticum.

 

Terug naar agenda