Agenda
E-learning 1 Punten

E-learning Psyfar – Richtlijn voor het gebruik van klassieke MAO-remmers

Antidepressiva

Locatie

Tijd

00:00

Aanmelden

Hoewel de irreversibele MAO-remmers tranylcypromine en fenelzine effectieve antidepressiva zijn, worden deze middelen te weinig ingezet voor de behandeling van ernstige depressies. Deels is dit te wijten aan het interactiepotentieel tussen MAO-remmers en bepaalde voedingsmiddelen of medicijnen, maar het risico hierop wordt vaak overschat: ernstige interacties zijn voorspelbaar en dus vermijdbaar. In dit artikel wordt de belangrijkste informatie uit de internationale voorschrijfgids, die recentelijk in CNS Spectrums verscheen, weergegeven en besproken. Het gebruik van beide middelen is veilig, mits de benodigde voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen—zeker waar het gaat om combinaties met andere (genees)middelen. ‘Start low, go slow’ is in veel gevallen het adagium, waarbij ook de mogelijkheden tot observatie en de ervaring van de betrokken behandelaar met de toepassing van MAO-remmers relevante parameters zijn. Anderzijds wordt gewaarschuwd voor overmatige terughoudendheid: de bijwerkingen van MAO-remmers verbleken doorgaans tegenover de hoge lijdensdruk van een onvoldoende behandelde depressie. Tranylcypromine en fenelzine hebben daarom nog steeds een prominente plaats in het behandelalgoritme van moeilijk te behandelen depressies.

Terug naar agenda