Agenda
E-learning 1 Punten

E-learning Psyfar – Richtlijn delier in de palliatieve fase

Buiten het vakgebied Palliatieve zorg

Locatie

Tijd

00:00

Aanmelden

De KNMG en het Integraal Kankercentrum Nederland IKNL werken nauw samen om het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland te implementeren. Recentelijk is de revisie van de richtlijn Delier in de palliatieve fase geautoriseerd. Dit was noodzakelijk vanwege de hoge prevalentie van delier in de palliatieve fase, de ernst van het beloop, de negatieve impact op sterven en op kwaliteit van leven voor zowel patiënten als naasten, de hoge mate van complexiteit van zorg en de inmiddels verjaarde richtlijn uit 2010. In de nieuwe richtlijn wordt aandacht besteed aan diagnostiek, preventie, behandeling van veelvoorkomende oorzaken, medicamenteuze interventies, doseringen en toedieningsvormen van medicamenteuze behandeling en organisatie van zorg. Literatuur is uitgewerkt volgens de GRADE-methodiek (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) voor evidencebased onderbouwing van de richtlijn. Daar waar onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing te vinden was worden consensus-based adviezen gegeven. Deze richtlijn biedt geüpdatete handvaten voor de diagnose en behandeling van delier in de palliatieve en stervensfase.

Geaccrediteerd voor 1 punt voor buiten het vakgebied verslavingsgeneeskunde

Andere nascholing voor jou

Terug naar agenda