Agenda
E-learning 1 Punten

E-learning Psyfar Perioperatieve adviezen rondom psychofarmacagebruik

Psychofarmaca

Locatie

Tijd

00:00

Aanmelden

Er is een grote groep patiënten die psychofarmaca gebruikt, al dan niet als behandeling voor een psychiatrische aandoening. Patiënten met psychofarmacagebruik dienen een preoperatieve evaluatie te krijgen, waarbij enerzijds een risico-inschatting wordt gemaakt van hun algehele gezondheidstoestand en anderzijds op basis van de gebruikte medicatie adviezen worden gegeven over het al dan niet continueren van de gebruikte psychofarmaca. Indien nodig kunnen er aanvullende onderzoeken of interventies worden uitgevoerd en afhankelijk van de ernst van het ziektebeeld kan de psychiatrische consultatieve dienst in consult worden gevraagd voor monitoring dan wel begeleiding. Wat betreft psychofarmaca is er met name voorzichtigheid geboden bij het gebruik van lithium, clozapine en MAO-remmers. De andere psychofarmaca kunnen echter ook interacties geven met perioperatief gebruikte medicatie of invloed hebben op cardiovasculaire parameters; het is dus van belang om dat voorafgaand aan de ingreep te evalueren en waar nodig actie te ondernemen.

Andere nascholing voor jou

Terug naar agenda