Agenda
E-learning 1 Punten

E-learning Psyfar Medicamenteuze behandeling bij depressie in de palliatieve fase

Palliatieve zorg

Locatie

Tijd

00:00

Aanmelden

De KNMG en het IKNL werken nauw samen om het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland te implementeren. De hoge prevalentie van depressieve klachten in de palliatieve fase, de grote impact van depressie op de kwaliteit van leven en ziektelast voor patiënten, het beschikbaar komen van nieuwe onderzoeksdata en de noodzaak om aan te sluiten bij andere kwaliteitsstandaarden, zoals de zorgstandaard Depressieve stoornissen en de NHG-Standaard Depressie, maakten een revisie van de richtlijn Depressie in de palliatieve fase uit 2010 noodzakelijk.

De herziene richtlijn is evidencebased en uitgewerkt volgens de GRADE-methodiek. Hij omvat de modules communicatie, preventie, diagnostiek, behandeling en organisatie van zorg die zijn uitgewerkt volgens de Grade-methodiek gekenmerkt door een evidencebased benadering. Deze review focust op het concept depressie in de palliatieve fase, de diagnostische overwegingen en de up-to-date aanbevelingen ten aanzien van de medicamenteuze behandeling.

Andere nascholing voor jou

Terug naar agenda