Agenda
E-learning 1 Punten

E-learning Psyfar – Diepe hersenenstimulatie (DBS) bij psychiatrische aandoeningen

Buiten het vakgebied

Locatie

Tijd

00:00

Aanmelden

Een overzicht van werkingsmechanismen en effectiviteit
Diepe hersenstimulatie (deep brain stimulation, DBS) is een behandeling van ernstige en therapieresistente psychiatrische aandoeningen. Met een operatie worden elektroden ingebracht in de hersenen die met zwakke stroompjes de elektrische activiteit van aangedane hersencircuits kunnen normaliseren. Behalve voor neurologische indicaties zoals de ziekte van Parkinson en essentiële tremor, is DBS sinds 2013 vergoede zorg voor therapieresistente obsessief-compulsieve stoornis. Desondanks wordt DBS slechts zelden toegepast in de psychiatrie. Namens het platform DBS van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie presenteren wij een overzicht van de huidige evidentie voor de effectiviteit van DBS bij psychiatrische indicaties, om de bekendheid van DBS als behandelmogelijkheid te vergroten en de implementatiekloof te dichten. Naast reguliere toepassing bij de obsessief-compulsieve stoornis behandelen we ook veelbelovende experimentele toepassingen van DBS bij therapieresistente depressie en anorexia nervosa.

Geaccrediteerd met 1 punt “buiten vakgebied verslavingsgeneeskunde”

Andere nascholing voor jou

Terug naar agenda