Agenda
E-learning 1 Punten

E-learning Psyfar – Diagnostiek en behandeling van anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuistoornis

Eetstoornissen

Locatie

Tijd

00:00

Aanmelden

Eetstoornissen kunnen op elke leeftijd ontstaan, maar vooral anorexia nervosa (AN) en boulimia nervosa (BN) beginnen vaak in de adolescentie of jongvolwassenheid. Vroege onderkenning en snelle toegang tot behandeling zijn cruciaal voor een succesvol herstelproces. Verhoudingsgewijs komen eetstoornissen vaker voor bij meisjes en vrouwen. Ook jongens en mannen kunnen echter aan een eetstoornis lijden. Eetstoornissen worden bij mannen nu vaak nog onvoldoende herkend. Na zorgvuldige diagnostiek naar de aard en ernst van de eetstoornis en eventuele (onderliggende) comorbiditeit is de behandeling multidisciplinair van aard. Er dient zowel aandacht te zijn voor de somatiek waar een eetstoornis mee gepaard gaat, als voor de psychologische behandeling. Farmacotherapie kan waar nodig dienen ter ondersteuning van de overige therapie of bij comorbide stoornissen. Dwangbehandeling wordt waar mogelijk vermeden. Ook aandacht voor terugvalpreventie is belangrijk.

Andere nascholing voor jou

Terug naar agenda