Agenda
Online n.t.b. Punten

Boostertraining erkende ICT – intervisie Procesbegeleiders

Intercollegiale toetsing Intervisie

Locatie

Tijd

13:20 tot 16:30

Aanmelden

Inhoud van de module

Leren van en mét elkaar, dat is waar intervisie om draait. Door intervisie kun je als professional van andere professionals leren en zo je deskundigheid vergroten. Intervisie kun je zien als een georganiseerd gesprek tussen gelijkwaardige personen binnen hetzelfde vakgebied. Een intervisiegroep bestaat uit een relatief kleine groep vakgenoten, die regelmatig bij elkaar komen in een setting waarin vertrouwelijkheid verzekerd is. Deze bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld gericht op het ondersteunen van professionele werkuitvoering en leren van elkaars werkervaring.

Voor velen is intervisie een verplicht onderdeel van het vak. De kwaliteit van intervisie valt of staat bij de gekozen methode en manier van begeleiden. Veel professionals hebben al weleens deelgenomen aan intervisie of intervisie begeleid. Daarom bouwen we binnen deze training zoveel mogelijk voort op ervaringen. Wat waren bijvoorbeeld succesfactoren van eerdere bijeenkomsten? En wat zijn achteraf gezien de valkuilen? Hoe zorg je dat de randvoorwaarden geborgd worden en alle groepsleden zich daar verantwoordelijk voor voelen? Tijdens deze dag lopen we de vaak gebruikte methoden nog eens langs en krijg je handvatten aangereikt hoe je op een goede manier intervisie kunt begeleiden. Ook neem je deel aan een intervisie begeleid door de docent waarin elke stap wordt toegelicht. In het tweede deel van de training oefenen we met intervisie in een kleinere groep.

Tijdens deze training zullen kennis en vaardigheden over ICT/intervisie opgefrist worden. Na afloop van deze training:

  • kun je het verschil tussen intervisie en ICT benoemen;
  • kun je vertellen aan welke randvoorwaarden intervisie moet voldoen;
  • weet je hoe het werkt met teamafspraken/rolverdeling;
  • ben je bekend met niveaus van vragen stellen;
  • kan je keuzes voor methodes maken;
  • heb je geoefend met verschillende onderdelen.

Kosten

De prijs voor deze training bedraagt € 225 incl. btw

Aansluiting op de praktijk

Om zoveel mogelijk praktijkgericht te werk te gaan, gebruiken we in deze module casuïstiek uit de eigen praktijk.

Inhoud

We starten deze onderwijsdag met een korte kennismaking. Hierbij halen we ervaringen met intervisie op. Waarom doen we aan intervisie? Wat maakt dat intervisie werkt? In de groep bespreken we alle valkuilen die je kunt tegenkomen. Wat zijn randvoorwaarden waaraan intervisie moet voldoen? Hoe zorg je voor verdieping in de wijze van vragen stellen? Vervolgens bespreken we enkele verschillende intervisiemethoden en hun toepasbaarheid.

 

Terug naar agenda