Bestuur

De vereniging wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een gekozen bestuur. Het bestuur voert een jaarplan uit, vastgesteld door de leden tijdens de jaarlijkse ALV.

Wilco Sliedrecht - voorzitter VVGN

Wilco Sliedrecht

Voorzitter

Als voorzitter wil ik bijdragen aan de verdere ontwikkeling van ons mooie en relatief nieuwe vakgebied. Contacten aangaan en onderhouden met relevante stakeholders en verdergaande wetenschappelijke ontwikkeling zijn daarbij mijn speerpunten.

Ineke de Noord, secretaris VVGN

Ineke de Noord

Secretaris

Ik zie het als een voorrecht om contact te onderhouden met andere medische beroepsgroepen, politiek en patiëntenverenigingen. Naast het opleiden van jonge, enthousiaste verslavingsartsen vind ik het ook van belang om de positie van de verslavingsarts te versterken en mee te werken aan symposia.

Machteld Tissing

Penningmeester

Bij een scholing tijdens mijn werk (toen nog) in de JGZ, viel het kwartje om bestuurswerk te gaan doen. Een vrouwelijke hoogleraar riep ons op om niet aan de kant te blijven staan, maar je uit te spreken. Symbool hiervoor was het rode jasje. Ook de verslavingszorg heeft hier behoefte aan. Ik heb hem aangetrokken!

Peter Vossenberg - bestuurslid VVGN

Peter Vossenberg

Bestuurslid

Verslavingsgeneeskunde en ook de VVGN zijn volop in ontwikkeling. Ik draag mijn steentje onder andere bij door de VVGN op verschillende plekken te vertegenwoordigen en samen te werken met andere partijen die zich bezig houden met verslavingsproblemen.

Maarten Belgers

Bestuurslid

Mijn wetenschappelijke achtergrond wil ik ten goede inzetten voor de ontwikkeling van ons vakgebied.  Samenwerking helpt de patiënt, maar ook ons als arts vooruit in de verslavingsgeneeskunde. Vanuit die overtuiging zet ik me in voor onze beroepsverenging.

Michel Wolters

Bestuurslid

Jelmer Weijs - Bestuurslid VVGN

Jelmer Weijs

Bestuurslid

Als voorvechter van de-stigmatisering van onze doelgroep spreek ik veel met beleidsmakers, wetenschappelijke en publieksmedia. Als verslavingsarts KNMG werkzaam op een High Care Detoxafdeling zet ik mij - na het mede opstarten van de aiosvereniging JVVG - sinds 2020 als bestuurslid in voor de VVGN.

Niki Lijftogt

Bestuurslid

VVGN persoon op wolken of water

Bureau

Het bestuur wordt ondersteund door een bureau, bestaande uit twee medewerkers.

Bureau